E enjte, 22 Shkurt, 2024

Roli i kopshtit të fëmijëve në zbulimin e problemeve të sjelljes

- Advertisement1-

Kopshti i fëmijëve dhe familja janë të vendosura në themelin e piramidës, dhe luajnë edhe një nga rolet më të rëndësishme në parandalimin e çrregullimeve të sjelljes.

Lume Isufi,
Mësuese – Edukatore

- Advertisement -

Duke investuar në cilësinë e tyre, duke pasur parasysh veprimin e tyre interaktiv, duke llogaritur në mbështetjen dhe plotësimin e tyre të ndërsjellë dhe në një qëllim të përbashkët, ne zëmë një vend të rëndësishëm, të madh dhe me ndikim të parandalimit parësor të pjesës më të ndjeshme të popullsisë.

Kopshti i fëmijëve është pra një institucion në të cilin fëmija, ndër të tjera, mëson aftësi shoqërore, zhvillon qëndrime, marrëdhënie me bashkëmoshatarët, zhvillon personalitetin e tij.

Në një institucion-komunitet të tillë në të cilin fëmija mëson, ai gjithashtu sheh forma të ndryshme të sjelljes së fëmijëve të tjerë dhe miraton modele të sjelljes, disa prej të cilave janë të papranueshme nga ana shoqërore.

- Advertisement -

Fëmijët që kanë çrregullim të sjelljes zakonisht nuk e shohin problemin te vetja, që do të thotë se ata nuk kanë motivim për të ndryshuar sjelljen e tyre. Ata zakonisht mendojnë se të tjerët duhet të ndryshojnë në vend të tyre.

Nëse fëmijët nuk adoptojnë zakone themelore në fazat e tyre të zhvillimit, sjelljet e papërshtatshme mund të kthehen në çrregullime me kalimin e kohës.

Fëmija i cili në një moshë të hershme dhe parashkollore zhvillon sjellje destruktive dhe autodestruktive, asociale dhe antisociale ose është dëshmitar i kësaj, rrezikon shumë që sjelljet e tilla të bëhen një model i zakonshëm për plotësimin e nevojave të tij dhe me kalimin e kohës një pjesë integrale e personalitetit të tij.

- Advertisement -

Çrregullimet e sjelljes përfshijnë të gjitha ato sjellje të një fëmije që nuk janë përshtatur me moshën dhe / ose mjedisin e tij dhe pengojnë funksionimin e fëmijës duke dëmtuar fëmijën dhe të tjerët, duke e çuar atë në konflikt ose duke e përjashtuar atë nga komunikimi me mjedisin.

Kopshti është vendi që çon në zbulimin e hershëm të çrregullimeve të sjelljes, sepse stafi i trajnuar profesionalisht ka një pasqyrë më të qartë të sjelljes së popullatës së kopshtit.

Zbulimi i hershëm i problemeve të sjelljes te fëmijët është jashtëzakonisht i rëndësishëm në mënyrë që simptomat e buta fillestare më vonë në shkollë të mos zhvillohen në vështirësi më të rënda që janë edhe më rezistuese ndaj trajtimit.

Kopshti i fëmijëve dhe stafi i trajnuar profesionalisht, të cilët janë trajnuar për të monitoruar zhvillimin e fëmijëve, mund të ndihmojnë familjet në zbulimin e hershëm të çrregullimeve të sjelljes te fëmijët.

Prandaj, nëse duam të parandalojmë zhvillimin e çrregullimeve të sjelljes te fëmijët parashkollorë, është e rëndësishme të rritet cilësia e kujdesit, e cila përbëhet nga aktivitete dhe modele të ndërveprimit të pranishëm në mjedisin e fëmijës, por është e nevojshme të punohet sistematikisht në lidhjen më të mirë të tyre dhe në cilësinë e tyre më e mirë të komunikimit dhe bashkëpunimit.

Share

Të fundit

Të tjera nga kategoria

Alp Morina (1-vjet e gjysmë), nga Lumishta e Malishevës ka nevojë për ndihmë

Apel për ndihmë! Alp (Liridon) Morina, nga fshati Lumishtë komuna Malishevë, mosha 1vit e gjashtë...

Vipa çips: Sigurinë e kemi gjithmonë në nivel, po eksportojmë në Itali pa asnjë pengesë

Kompania ‘Pestova’ ka reaguar lidhur me lajmin që u publikua në media lidhur me...

Blerond Maraj nga Peja ka nevojë për ndihmën tuaj

Blerond Maraj nga Peja ka nevojë për ndihmën e të gjithëve për trajtim jashtë...

A po i demotivojme fëmijët nga veshjet që i blejmë? Nga Marsida Simo (Sociologe)

  Bota e konsumit ka vite që është brendësuar në jetën tonë, duke filluar edhe...